NG Kerk Bothaville Noord

Ons Gemeente
Kontaknommers
E-Kerk
NG Kerk van SA
Die Kerkbode
Die Bybel in Afrikaans
Bybel Media
Missie Japan

VSA Bediening
Kalender 2020

 

 
 

NG Kerk Bothaville Noord

Verander die wêreld deur die ABC,
A - Aanbid , B - Bedien , C - Christusgelykvormig
D - Deel , E - Evangeliseer.

NG Kerk Bothaville Noord

Welkom by N.G. Kerk Bothaville Noord se webblad

Stuur u kommentaar en opdaterings aan webmaster@bothavillenoord.ng.org.za
 

Internet dienste verskaf deur WWW.ANNO.COM

 
Google